Приказ 923 от 5.08.2014 МО РФ

Приказ 923 от 05.08 2014г.